Školení

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ - matematika

Tento kurz je určen žákům 9. ročníků kteří se chtějí řádně připravit na přijímací zkoušky z matematiky. 

Kurz bude probíhat v moderně zařízené učebně - ovšem bez počítačů a bez kalkulaček. 

Žáci si během probíhajícího kurzu zkusí přijímací zkoušky na nečisto - aby si sami ověřili, jak na tom se svými vědomostmi jsou. 

Organizace kurzu: v jedné skupině je maximální obsazení 20 žáky.

Zahájení kurzu: listopad 2018, dále pak v listopadu a prosinci v dvoutýdenních intervalech, od ledna poté každý týden. Vždy ve středu v časovém rozmezí od 15:00 do 18:00 hodin.

Občerstvení bude zajištěno.

Základy práce s osobním počítačem 

Tento kurz je určen začátečníkům, kteří mají žádnou, případně minimální zkušenost s prací na počítači. Vhodný je také pro seniory a to vzhledem k vyšší časové dotaci.

Účastníci se během jeho absolvování naučí práci s myší a klávesnicí. Získají větší jistotu v základních pojmech týkajících se počítačů. Po jeho skončení budou schopni orientovat se v prostředí MS Windows - vytvářet složky, pracovat s nimi, vyhledávat dokumenty v PC, používat USB flash disk, CD a DVD, dokáží otevírat a tisknout textové dokumenty, ukládat si nové dokumenty do daných složek, vytvářet jednoduché dokumenty a v neposlední řadě si pouštět muziku a videa. 

Každý z těchto kurzů přizpůsobujeme zkušenostem a složení jednotlivých skupin. Účastníci obdrží zdarma studijní materiály a také malý dárek. Každý po úspěšném dokončení dostane také Osvědčení o účasti.

Kurz trvá 6 hodin. Konat se bude vždy v pátek od 13:00 do 19:00 hodin dle nabízeného data v rezervačním systému a v sobotu od 09:00 do 15:00 hodin. Občerstvení bude zajištěno.

Základy práce v programu MS WORD

Tento kurz seznámí klienty se základy práce s oblíbeným textovým editorem MS Word. Absolventi kurzu budou schopni vytvořit jednoduchý textový dokument rozdělený do odstavců a obsahující obrázky či tabulky. Naučí se vytvořené dokumenty ukládat do složky umístěné v počítači, nebo si dokumenty připravit k publikování či tisku. Veškerá probíraná témata jsou okamžitě prakticky procvičována. Každý účastník kurzu má k dispozici svůj počítač / notebook.

Každý z těchto kurzů přizpůsobujeme zkušenostem a složení jednotlivých skupin. Účastníci obdrží zdarma studijní materiály a také malý dárek. Každý po úspěšném dokončení dostane také certifikát o účasti na tomto kurzu.

Kurz trvá 6 hodin. Konat se bude vždy v pátek od 13:00 do 19:00 hodin dle nabízeného data v rezervačním systému a v sobotu od 09:00 do 15:00 hodin. Občerstvení bude zajištěno.

Základy práce v programu MS EXCEL

Kurz je určen pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit základy práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel. Účastníci kurzu se naučí vytvářet a formátovat jednoduché tabulky, pracovat se vzorci a nastavovat si vlastní potřebné výpočty. Nedílnou součástí bude základní práce s grafy. Po absolvování budou schopni si nastavit oblasti tisknu, tabulky uložit do jednotlivých složek a nastavit k tisku vše potřebné.

Každý z těchto kurzů přizpůsobujeme zkušenostem a složení jednotlivých skupin. Účastníci obdrží zdarma studijní materiály a také malý dárek. Každý po úspěšném dokončení dostane také certifikát o účasti na tomto kurzu.

Kurz trvá 6 hodin. Konat se bude vždy v pátek od 13:00 do 19:00 hodin dle nabízeného data v rezervačním systému a v sobotu od 09:00 do 15:00 hodin. Občerstvení bude zajištěno.

Kde Vás chceme učit?

Profesionálně vybavené učebny

Školení bude probíhat pravidelně ve stejných prostorách v Ostravě - Vítkovicích, kde je k dispozici vlastní parkoviště, nemusíte se tedy bát, že budete bloudit. V blízkosti je i zastávka MHD.